نحوه اجرای رنگ جوتن- طریقه ی اجرا

نحوه اجرای رنگ جوتن- طریقه ی اجرا

نحوه اجرای رنگ جوتن

نحوه اجرای رنگ جوتن
نحوه اجرای رنگ جوتن

 

 نحوه اجرای رنگ جوتن -آماده سازی سطح زیر کار

سطح زير کار تارملات بايد کاملاً صاف، عاري از چربي و گرد و خاک باشد. در غير اين صورت قبل از اجرا حتماً نسبت به زدودن اين موارد اقدام گردد. در صورتي که محل اجراي مواد، نوساز باشد، مواد قابل اجرا روي سطح گچ و خاک و يا سيمان مي باشد ( تا حد امکان صاف و بدون خلل و فرج ) و در صورتي که مواد در بنا هاي قديمي استفاده مي گردد دقّت به موارد زير بسيار حائز اهميّت است:

در صورتي که سطح زير کار داراي رنگ روغن و يا پلاستيک باشد حتماً قبل از اجرا روي سطح مورد نظر کاملاً باپرايمر مناسب اندود شود، بهترين گزينه رنگ روغن آستري سفيد شفّاف به صورت يکدست و با غلظت متوسط مي باشد. (خصوصاً در مورد رنگ هاي پلاستيک دقّت بيشتري مبذول گردد.) در صورت موجود بودن کاغذ ديواري و يا کنيتکس يا رولکس و … حتماً اقدام به زدودن سطح موجود قبل از اجرا گردد.

در محل هايي که سطح زير کار فلز (خصوصاً آهن) موجود باشد، حتماً روي محل مورد نظر با رنگ روغن و يا کيلر پوشانده شود.

درز ها و شکاف هاي عميق قبل از اجرا با گچ سفيد ترميم گردد.

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

مواد روي سطوح جديد الاحداث مرطوب اجرا نشود.

قسمت هاي تغيير رنگ داده در اثر رطوبت و يا مواد خارجي ديگر روي ديوار قبل از اجرا حتماً بايد پرايمر زده شود.

سطوح داراي اندود گچ قديمي که امکان طبله کردن و پوسته شد آن موجود است، قبل از اجرا کاملاً ترميم گردد.

گوشه ها، لبه ها، زوايا و کنج هاي سطوح زير کار در صورت وجود خرابي و شکستگي ترميم گردد.

توصيه مي شود براي جلوه ي بيشتر مواد روي محل هاي زاويه دار و شکستگي از يک ابزار و يا گچ بري ظريف و ساده استفاده گردد.

از پرايمر هاي زيرکار موجود در بازار و رنگ روغن آستري سفيد و يا محلول هاي اپوکسي زيرکار مي توان به عنوان مواد آماده سازي سطح زيرکار استفاده کرد.

در موارد شوره ابتدا با محلول ضد شوره سطح را خنثي و با روش بالا سطح زير کار آماده گردد.

 توجّه: سطح زيرکار حتماً بايد يکدست باشد و از اجراي مواد روي ديوارهاي داراي سطوح زيرکار مختلف (مثلاً قسمتي گچ و قسمتي رنگ روغن و …) قبل از همسان سازي توسّط پرايمر مناسب اجتناب گردد.

به جز مواردي که اشاره مي گردد روي تمامي سطوح شناخته شده ساختمان قابل اجرا است.

به استثناء ديوارهاي رنگ خورده خصوصاً رنگ پلاستيک که در صورت چند لايه بودن رنگ پلاستيک بهتر است اين سطوح تراشيده شود و يا با فواصل منظّم روي سطوح خراشهايي ايجاد گردد و سپس با استفاده از رنگ روغن سفيد و يا انواع پرايمرها و اپوکسي ها زير کار سطح مورد نظر زير سازي گردد.

پس از خشک شدن، امکان اجراي مواد فراهم مي گردد. در مورد سطوحي که قبلاً با کاغذ ديواري و يا کنيتکس و يا رولکس و… اندود شده اند قبل از اجرا، اين مواد بايد زدوده گرديده پرايمر زده و سپس مواد اجرا گردد.

روي آهن بدون رنگ امکان ايجاد لکه هاي زنگ زدگي وجود دارد حتماً قبل از اجراي مواد در چنين محل هايي، مثلا چهار چوب درها ،پنجره ها و … روي سطوح فلزي کاملاً با رنگ روغن و يا لاکهاي موجود در بازار اندود گردد.

پس از زير سازي با پرايمر انتخابي مورد نياز حتماً زمان لازم جهت خشک شدن نهايي لحاظ گردد.(حدود ۲۴ ساعت )

از مهمترين امتيازات اين مواد تميزي اجرا مي باشد و اين مواد هيچ گونه شره و يا ريزش نا معقول ندارد. ضخامت مواد در زمان اجرا ۳ – ۲ ميلی متر و پس از خشک شدن ۲ – ۱٫۵ میلی متر مي باشد.

زدودن اين مواد با سهولت زياد امکان پذير نيست. ولي مي توان با استفاده از آب و يا بخار داغ مواد را کمي قابل انعطاف و نرم نموده و سپس با استفاده از وسايل و ابزاري چون کاردک و يا موکت بر اقدام به زدودن اين مواد از سطح مورد نظر نمود.

پس از حدود يک هفته از شروع اجرا مقاومتهاي نهائي مواد حاصل مي گردد.

روي اين مواد قابل رنگ کاري مي باشد ولي با توجّه به ماهيّت مواد، سطح رنگ شده داراي جلوه جالبي نخواهد بود.

نحوه اجرای رنگ جوتن

در حالت خمير، مواد کاملاً آماده اجرا است، فقط قبل از مصرف با توجّه به دستورالعمل اجرايي همراه مواد، چند دقيقه نياز به ورز دادن دارد و در حالت خشک فقط نياز به خمير گيري و ورز دادن دارد.

اين مواد با ماله هاي مخصوصي از نوع پلاستيکي اجرا مي شود.

در حالت خشک دستورالعمل خمير گيري و آماده سازي موجود در بسته بندي مواد به دقّت رعايت گردد.

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

 

به اطّلاع مي رساند، محصولات اين شرکت تأثير بسزائي در صرفه جوئي مصرف انرژي و سبک سازي و بالا بردن سرعت اجرا و اتمام عمليات ساخت و ساز و همين طور زيبائي و دوام در ساختمان ها دارد

 نحوه اجرای رنگ جوتن – تهیه ی تارملات

ابتدا مقدار آب تعيين شده براي هر بافت که در برگه ي راهنما ي داخل هر کيسه ذکر شده است را در يک ظرف با حجم متناسب با مواد ريخته و مقدار رزين لازم همراه مواد را در آب حل نمائيد، در مرحله ي بعدي تمام مواد محتوي کيسه را در داخل ظرف ريخته و به مدّت زمان قيد شده برگه ي راهنما، مواد و مايع به دست آمده را مخلوط کرده و ورز دهيد. سپس طبق دستور العمل موجود، مواد رنگي مورد نياز را به خمير به دست آورد اضافه نمائيد.

توجّه: از افزودن آب اضافي به ملات اجتناب کنيد.

توجّه: از ورز دادن بيش از اندازه ي ملات اجتناب کنيد.

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

 نحوه اجرای رنگ جوتن – طریقه ی اجرا

در اين حالت با فشار ماله روي مواد، سطح يکنواخت و صافي حاصل مي گردد. در صورتي که قسمتي از مواد خشک شده باشد از مقداري بسيار اندکي آب با استفاده از آب پاش در محل مورد نظر بايد استفاده گردد.

با استفاده از ماله مخصوص مواد قابل اجرا روي سطوح مختلف داخل ساختمان مي باشد.

مواد پس از اجراي کامل، براي به دست آوردن شکل زيباي خود نياز به پرداخت دارد. زماني که مواد رطوبت عمده ي خود را از دست داده و حالت اسفنجي به خود گرفته است بهترين زمان پرداخت مي باشد.

 

 

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

 

توصیه های مربوط به نگهداری مواد

  •  مواد خشک به صورت نا محدود و مواد خميري به مدّت ۴۸ ساعت در ظروف در بسته و در محيط خشک و دور از آفتاب کاملاً قابل نگهداري و محافظت مي باشد.
  •  در صورت استفاده از مواد آماده پس از مدّ تي وقفه بين کار حتماً مواد مجدّداً ورز داده شود.
  •  در صورت تغيير حالت و بوي تارملات که به علّت نگهداري غير اصولي پيش مي آيد از مصرف مواد اجتناب کنيد.

نحوه اجرای رنگ جوتن

شستشوی مواد رنگ جوتن

در صورتي که قسمتي از تارملات روي ديوار کثيف شود با استفاده از ابر و شامپو فرش روي قسمت مورد نظر را به آرامي و چند بار پاک بنمائيد و سپس مدّت زماني را جهت خشک شدن کامل مواد و از دست دادن رطوبت جذب شده لحاظ کنيد، مواد حالت قبلي خود را کاملاً باز مي يابد.

 

ویژگی های رنگ جوتن

ویژگی های رنگ جوتن

 

ویژگی های رنگ جوتن
ویژگی های رنگ جوتن

 

 

آشنایی با برخی از ویژگی های رنگ جوتن فنوماستیک Fenomastic Pure Colours Emulsion

 

  • کاربری محصول: محیط داخلی
  • بسترمناسب برای رنگ آمیزی: گچ ، بتن ، سیمان سفید و سیمان سیاه ، بلوک های سیمانی و آجری
  • این رنگ با کیفیت مناسب برای همه فضاهای داخلی می باشد
  • اجرا یکنواخت و صاف در پایان رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان
  • سهولت در اجرا

تک کالر

تک کالر