نماشویی با طناب

نماشویی با طناب

نماشویی با طناب

انواع نماشویی و روند کار 

۱-نماشویی با طناب

۲-نماشویی با داربست

۳-نماشویی با کمربند

نماشویی شستن نما با آب فشار قوی به وسیله دستگاه سندبلاست می باشد

و بسته به نوع و شدت کثیفی محلول ها و موادی برای شستن نما  افزوده می شود و با فشار قوی برروی نما پمپ می شود تا کثیفی را از بین ببرد

کیفیت کار نماشویی بسته به افراد متخصص  که اقدام به شستشوی نمای ساختمان می کنند و دستگا های مورد استفاده و ایمنی کارکنان می باشد که در این عرضه گروه نماشویی تک کالر با اموزش افراد و در اختیار گذاشتن ابزار کار و ایمنی لازم برای شما میسر کرده است.

پیچ و رولپلاک نماهای سنگی با پیچ گالوانیزه ۶ سانتی متری با پوشش مخصوص پشت پیچ (بتونه مخصوص ،رنگ و …)و نصب سنگ های افتاده
(بالا بردن مقاومت نماهای سنگی با استفاده از انکرهای فلزی و پلاستیکی هیلتی آلمان)

شستشوی نمای ساختمان