نحوه اجرای رنگ جوتن- طریقه ی اجرا

نحوه اجرای رنگ جوتن- طریقه ی اجرا

نحوه اجرای رنگ جوتن

نحوه اجرای رنگ جوتن
نحوه اجرای رنگ جوتن

 

 نحوه اجرای رنگ جوتن -آماده سازی سطح زیر کار

سطح زير کار تارملات بايد کاملاً صاف، عاري از چربي و گرد و خاک باشد. در غير اين صورت قبل از اجرا حتماً نسبت به زدودن اين موارد اقدام گردد. در صورتي که محل اجراي مواد، نوساز باشد، مواد قابل اجرا روي سطح گچ و خاک و يا سيمان مي باشد ( تا حد امکان صاف و بدون خلل و فرج ) و در صورتي که مواد در بنا هاي قديمي استفاده مي گردد دقّت به موارد زير بسيار حائز اهميّت است:

در صورتي که سطح زير کار داراي رنگ روغن و يا پلاستيک باشد حتماً قبل از اجرا روي سطح مورد نظر کاملاً باپرايمر مناسب اندود شود، بهترين گزينه رنگ روغن آستري سفيد شفّاف به صورت يکدست و با غلظت متوسط مي باشد. (خصوصاً در مورد رنگ هاي پلاستيک دقّت بيشتري مبذول گردد.) در صورت موجود بودن کاغذ ديواري و يا کنيتکس يا رولکس و … حتماً اقدام به زدودن سطح موجود قبل از اجرا گردد.

در محل هايي که سطح زير کار فلز (خصوصاً آهن) موجود باشد، حتماً روي محل مورد نظر با رنگ روغن و يا کيلر پوشانده شود.

درز ها و شکاف هاي عميق قبل از اجرا با گچ سفيد ترميم گردد.

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

مواد روي سطوح جديد الاحداث مرطوب اجرا نشود.

قسمت هاي تغيير رنگ داده در اثر رطوبت و يا مواد خارجي ديگر روي ديوار قبل از اجرا حتماً بايد پرايمر زده شود.

سطوح داراي اندود گچ قديمي که امکان طبله کردن و پوسته شد آن موجود است، قبل از اجرا کاملاً ترميم گردد.

گوشه ها، لبه ها، زوايا و کنج هاي سطوح زير کار در صورت وجود خرابي و شکستگي ترميم گردد.

توصيه مي شود براي جلوه ي بيشتر مواد روي محل هاي زاويه دار و شکستگي از يک ابزار و يا گچ بري ظريف و ساده استفاده گردد.

از پرايمر هاي زيرکار موجود در بازار و رنگ روغن آستري سفيد و يا محلول هاي اپوکسي زيرکار مي توان به عنوان مواد آماده سازي سطح زيرکار استفاده کرد.

در موارد شوره ابتدا با محلول ضد شوره سطح را خنثي و با روش بالا سطح زير کار آماده گردد.

 توجّه: سطح زيرکار حتماً بايد يکدست باشد و از اجراي مواد روي ديوارهاي داراي سطوح زيرکار مختلف (مثلاً قسمتي گچ و قسمتي رنگ روغن و …) قبل از همسان سازي توسّط پرايمر مناسب اجتناب گردد.

به جز مواردي که اشاره مي گردد روي تمامي سطوح شناخته شده ساختمان قابل اجرا است.

به استثناء ديوارهاي رنگ خورده خصوصاً رنگ پلاستيک که در صورت چند لايه بودن رنگ پلاستيک بهتر است اين سطوح تراشيده شود و يا با فواصل منظّم روي سطوح خراشهايي ايجاد گردد و سپس با استفاده از رنگ روغن سفيد و يا انواع پرايمرها و اپوکسي ها زير کار سطح مورد نظر زير سازي گردد.

پس از خشک شدن، امکان اجراي مواد فراهم مي گردد. در مورد سطوحي که قبلاً با کاغذ ديواري و يا کنيتکس و يا رولکس و… اندود شده اند قبل از اجرا، اين مواد بايد زدوده گرديده پرايمر زده و سپس مواد اجرا گردد.

روي آهن بدون رنگ امکان ايجاد لکه هاي زنگ زدگي وجود دارد حتماً قبل از اجراي مواد در چنين محل هايي، مثلا چهار چوب درها ،پنجره ها و … روي سطوح فلزي کاملاً با رنگ روغن و يا لاکهاي موجود در بازار اندود گردد.

پس از زير سازي با پرايمر انتخابي مورد نياز حتماً زمان لازم جهت خشک شدن نهايي لحاظ گردد.(حدود ۲۴ ساعت )

از مهمترين امتيازات اين مواد تميزي اجرا مي باشد و اين مواد هيچ گونه شره و يا ريزش نا معقول ندارد. ضخامت مواد در زمان اجرا ۳ – ۲ ميلی متر و پس از خشک شدن ۲ – ۱٫۵ میلی متر مي باشد.

زدودن اين مواد با سهولت زياد امکان پذير نيست. ولي مي توان با استفاده از آب و يا بخار داغ مواد را کمي قابل انعطاف و نرم نموده و سپس با استفاده از وسايل و ابزاري چون کاردک و يا موکت بر اقدام به زدودن اين مواد از سطح مورد نظر نمود.

پس از حدود يک هفته از شروع اجرا مقاومتهاي نهائي مواد حاصل مي گردد.

روي اين مواد قابل رنگ کاري مي باشد ولي با توجّه به ماهيّت مواد، سطح رنگ شده داراي جلوه جالبي نخواهد بود.

نحوه اجرای رنگ جوتن

در حالت خمير، مواد کاملاً آماده اجرا است، فقط قبل از مصرف با توجّه به دستورالعمل اجرايي همراه مواد، چند دقيقه نياز به ورز دادن دارد و در حالت خشک فقط نياز به خمير گيري و ورز دادن دارد.

اين مواد با ماله هاي مخصوصي از نوع پلاستيکي اجرا مي شود.

در حالت خشک دستورالعمل خمير گيري و آماده سازي موجود در بسته بندي مواد به دقّت رعايت گردد.

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

 

به اطّلاع مي رساند، محصولات اين شرکت تأثير بسزائي در صرفه جوئي مصرف انرژي و سبک سازي و بالا بردن سرعت اجرا و اتمام عمليات ساخت و ساز و همين طور زيبائي و دوام در ساختمان ها دارد

 نحوه اجرای رنگ جوتن – تهیه ی تارملات

ابتدا مقدار آب تعيين شده براي هر بافت که در برگه ي راهنما ي داخل هر کيسه ذکر شده است را در يک ظرف با حجم متناسب با مواد ريخته و مقدار رزين لازم همراه مواد را در آب حل نمائيد، در مرحله ي بعدي تمام مواد محتوي کيسه را در داخل ظرف ريخته و به مدّت زمان قيد شده برگه ي راهنما، مواد و مايع به دست آمده را مخلوط کرده و ورز دهيد. سپس طبق دستور العمل موجود، مواد رنگي مورد نياز را به خمير به دست آورد اضافه نمائيد.

توجّه: از افزودن آب اضافي به ملات اجتناب کنيد.

توجّه: از ورز دادن بيش از اندازه ي ملات اجتناب کنيد.

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

 نحوه اجرای رنگ جوتن – طریقه ی اجرا

در اين حالت با فشار ماله روي مواد، سطح يکنواخت و صافي حاصل مي گردد. در صورتي که قسمتي از مواد خشک شده باشد از مقداري بسيار اندکي آب با استفاده از آب پاش در محل مورد نظر بايد استفاده گردد.

با استفاده از ماله مخصوص مواد قابل اجرا روي سطوح مختلف داخل ساختمان مي باشد.

مواد پس از اجراي کامل، براي به دست آوردن شکل زيباي خود نياز به پرداخت دارد. زماني که مواد رطوبت عمده ي خود را از دست داده و حالت اسفنجي به خود گرفته است بهترين زمان پرداخت مي باشد.

 

 

 

نحوه اجرای رنگ جوتن

 

توصیه های مربوط به نگهداری مواد

  •  مواد خشک به صورت نا محدود و مواد خميري به مدّت ۴۸ ساعت در ظروف در بسته و در محيط خشک و دور از آفتاب کاملاً قابل نگهداري و محافظت مي باشد.
  •  در صورت استفاده از مواد آماده پس از مدّ تي وقفه بين کار حتماً مواد مجدّداً ورز داده شود.
  •  در صورت تغيير حالت و بوي تارملات که به علّت نگهداري غير اصولي پيش مي آيد از مصرف مواد اجتناب کنيد.

نحوه اجرای رنگ جوتن

شستشوی مواد رنگ جوتن

در صورتي که قسمتي از تارملات روي ديوار کثيف شود با استفاده از ابر و شامپو فرش روي قسمت مورد نظر را به آرامي و چند بار پاک بنمائيد و سپس مدّت زماني را جهت خشک شدن کامل مواد و از دست دادن رطوبت جذب شده لحاظ کنيد، مواد حالت قبلي خود را کاملاً باز مي يابد.

 

ویژگی های رنگ جوتن

ویژگی های رنگ جوتن

 

ویژگی های رنگ جوتن
ویژگی های رنگ جوتن

 

 

آشنایی با برخی از ویژگی های رنگ جوتن فنوماستیک Fenomastic Pure Colours Emulsion

 

  • کاربری محصول: محیط داخلی
  • بسترمناسب برای رنگ آمیزی: گچ ، بتن ، سیمان سفید و سیمان سیاه ، بلوک های سیمانی و آجری
  • این رنگ با کیفیت مناسب برای همه فضاهای داخلی می باشد
  • اجرا یکنواخت و صاف در پایان رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان
  • سهولت در اجرا

تولید شومینه برقی

تولید شومینه برقی

تولید شومینه برقی
تولید شومینه برقی

 

 

“شومینه برقی دیواری”

با تنوع بالا در مدل ها ( شومینه مدرن و کلاسیک ) ، ابعاد و رنگ های متفاوت قابلیت کاربرد در طیف وسیعی از طراحی های داخلی را فراهم می آورد.
“شومینه برقی دیواری” گروه صنعتی اچ بی پیشنهاد فوق العاده ای میباشد. البته چونکه شومینه برقی نیازی به خروجی دودکش ندارد، در هر مکانی در خانه قابل نصب هستند، چه در دیوارهای درونی و چه دیوارهای بیرونی، در ارتفاع پائین یا بالا، حتی در گوشه و کنج اتاق خانه شما. شومینه برقی دیواری می توانند به سرعت و بدون هزینه نصب شوند. ساختار محکم این شومینه ها ویژگی برجسته آنهاست و تنها به یک منبع برق خانگی احتیاج دارند. به برق بزنید تا کار کند. عملیات برقی ایمن هرگونه نگرانی که با شومینه های دیگر می آید را برطرف می کند. نمایش آتش واقعی می تواند به صورت کاملاً مجزا از هیتر شومینه استفاده شود که جلوه و حس آتش چوبی می تواند در هر ۱۲ماه سال بدون نگرانی برای گرم شدن اتاق، لذت بخش باشد.

تولید شومینه برقی

شومینه برقی دیواری به دور از خطر های مربوط به آتش، تهیه هیزم و یا دردسر های نگه داری و نظافت، نسبت به شومینه های هیزمی سنتی بدون عذاب و به مراتب راحت تر هستند. شومینه های برقی دوست دار محیط زیست هستند چونکه دود تولید نمی کنند و نیازی به دودکش و یا خروجی هوا ندارند. تمامی عملکردها، حالتها و تنظیمات شومینه می تواند توسط کنترل با استفاده از ریموت کوچک بی سیم کنترل شود که به استفاده راحت شومینه افزوده شده است.

تولید شومینه برقی
شومینه های برقی به راحتی اتاق را به یک فضای دنج و راحت تبدیل می کنند. برای استفاده از شومینه های برقی فقط کافی است به راحتی به برق بزنید، عقب بنشینید و از شومینه برقی خود لذت ببرید. شومینه برقی خیلی معروف شده است زیرا نمای نزدیکی از بنایی شومینه (شومینه دست ساز) را دارد اما بسیار راحت و به صرفه می باشند. چه راه خوبی است که راحتی یک شومینه واقعی را برای هر اتاق در خانه یا آپارتمان خود اضافه کنیم.

تولید شومینه برقی

انتخاب صحيح كاغذ ديواری

انتخاب صحيح كاغذ ديواری

 

 

 

 

 

 

 

کاغذ دیواری

نحوه انتخاب صحيح كاغذ ديواری

انتخاب يك كاغذ ديواری صحيح و خوب كاري سخت و هراسناك است؛ به خصوص اگر قبلا اين كار را انجام نداده باشيد. دليل سختي انتخاب کاغذدیواری این است كه تنوع بي شماري از كاغذديواری از لحاظ طرح و رنگ و هم‌چنين جنس پشت كاغذديواري در بازار موجود است كه بايد از بين اين تنوع بي شمار، مناسب‌ترين گزينه را براي دكوراسيون خانه خود انتخاب و استفاده كنيد.

با اين حال اين اطمينان را به شما مي‌دهيم كه راه‌هايي براي تسهيل اين فرايند وجود دارد. يكي از مهم‌ترين راه‌ها براي‌ آسان‌تر شدن انتخاب کاغذدیواری، اين است كه شما قبل از رفتن به فروشگاه‌ها براي انتخاب و خريد، ايده و طرحي واضح و شفاف از آنچه مي‌خواهيد داشته باشيد. در ادامه مطلب نيز راه‌هايي را به شما پيشنهاد مي‌كنيم كه با در نظر داشتن آنها  بتوانيد انتخابي از سر آگاهي داشته باشيد. در اين مطلب در مورد اينكه چرا، كجا و چگونه بايد از كاغذديواری استفاده كنيد، اطلاعاتي در اختيار شما قرار خواهيم داد.

چرا كاغذ ديواری؟

ممكن است اين سوال وجود داشته باشد كه اگر انتخاب و نصب كاغذديواری سخت و پر از دردسر است، چرا بايد از آن استفاده كرد؟ چرا به جاي آن از رنگ‌آميزي براي ديوارها استفاده نكنيم؟ در جواب بايد بگوييم يكي از مهم‌ترين دلايل استفاده از کاغذدیواری اين است كه طرح‌ها و رنگ‌هايي كه به وسيله كاغذديواری مي‌توان روي ديوار به وجود آورد، در حقيقت با  نقاشي ديوارها غيرممكن است.

رنگ‌آميزي ديوارها كاري بسيار عالي و ايده‌آل است، اما به شرطي كه تمايل به تك‌رنگ بودن ديوارها داشته باشيد يا بخواهيد از دو رنگ متفاوت با هم، اما ساده براي ديوار‌هاي مجاور استفاده كنيد. اما اگر تمايل داريد طرح و نقشي خاص را با جلوه‌اي جذاب و متمايز بر ديوار داشته باشيد يا منظره‌اي ديدني را روي ديوار خانه خود ايجاد كنيد، تنها راه، استفاده از كاغذديواری است؛ زيرا در صورتي كه شما در زمينه هنر طراحي و نقاشي توانايي خوبي نداشته باشيد، ايجاد طرح و نقش زيبا روي ديوار، مطمئنا از توان شما خارج خواهد بود، بنابراين اينجاست كه كاغذديواری بهترين گزينه براي دكوراسيون است.

كجا به دنبال كاغذديواری برویم؟

کاغذديواری را مي‌توان در فروشگاه‌هاي مخصوص خود و هم‌چنين فروشگاه‌هاي مجازي بيابيد. اما تشخیص کیفیت آن نیازمند شناخت خوب بازار و فروشنده آن است. اگر مجری کاغددیواری شما بر عهده متخصصین تک کالر باشد،این اطمینان به شما داده می شود که از بهترین متریال استفاده می گردد.

 

 

 

انواع كاغذ ديواری

اين مهم است كه در مورد رايج‌ترين انواع كاغذديواری هاي موجود، در هنگام خريد اطلاعاتي داشته باشيد. اساسا كاغذديواری هايي كه داراي پوشش وينيل هستند بادوام‌ترين انواع كاغذديواری ها محسوب می‌شوند. اين نوع از كاغذديواری ها هم‌چنين قابل شست‌وشو و ضد آب هستند. همين نوع از كاغذ ديواری خود به دو نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول در قسمت پشت كاغذديواری داراي لايه‌اي از وينيل است و نوع دوم داراي لايه‌اي از وينيل در قسمت روي كاغذديواری است كه مسلما نوع دوم دوام بيشتري دارد. نوع اول قابل شست‌وشو و ضد آب است و راحت‌تر از روي ديوار كنده مي‌شود. بنابراين نوع دوم كاغذديواری هاي داراي پوشش وينيل، مي‌توانند مناسب‌ترين گزينه براي انتخاب باشند.

نصب کاغذ دیواری

نصب کاغذ دیواری

نصب کاغذ دیواری

نصب کاغذ دیواری
نصب کاغذ دیواری

 

 

 

کاغذ دیواری

امروزه استفاده از كاغذ ديواری به عنوان يكي از مرسوم ترين و زيباترين ديوار پوشش‌ها‌ جهت پوشش دیوارهای داخلی ساختمان شناخته مي‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل عدم تنوع طرح و رنگ‌، این نوع دیوارپوش از محبوبیت کمتری برخوردار بود اما امروزه با ارائه رنگ‌ها و طرح‌های متنوع، شايد سخت‌ترین مرحله در استفاده از كاغذ ديواری انتخاب يك طرح از ميان دنیایی از طرح‌ها و نقش‌ها‌ باشد. وجود این تنوع طرح و نقش، كاغذ ديواری را به یکی از تاثيرگذارترين المان‌ها در طراحی دکوراسیون داخلی تبديل کرده است. به طوری که بعضا انتخاب یک مدل کاغذ دیواری یا یک طرح کاغذ دیواری مناسب، نیازمند بهره‌گیری از تجربیات یک طراح دکوراسیون می‌باشد. به طور معمول جهت فروش کاغذ دیواری در یک فروشگاه کاغذ دیواری برای انتخاب طرح و مدل مورد نظر، یک یا چند آلبوم کاغذ دیواری در اختیار خریداران قرار داده می‌شود. برخی طرح‌های بکار رفته در کاغذ دیواری مانند یک نقاشی دارای تصویری کامل و مشخص هستند و برخی طرح‌های دیگر در واقع تکرار برخی اشکال هندسی و طرح‌های گرافیکی می‌باشند. در انتخاب یک طرح کاغذ دیواری مناسب علاوه بر سلایق شخصی، توجه به هماهنگ بودن کاغذ دیواری با نوع کفپوش، ارتفاع سقف و حتی رنگ و نوع چیدمان مبلمان، پرده‌ها، لوستر و سایر وسایل منزل ضروری می‌باشد. همچنین رعایت برخی نکات پیشنهادی در انتخاب کاغذ دیواری پذیرایی، کاغذ دیواری اتاق خواب، کاغذ دیواری اتاق کودک و حتی کاغذ دیواری پشت تلویزیون می‌تواند محیط منزل شما را به مکانی شگفت انگیز و دلپذیر تبدیل کند. به عنوان مثال برای ایجاد حس صمیمی و دوستانه توصیه می‌شود برای کاغذ دیواری اتاق نشیمن از کاغذهایی با الیاف طبیعی و پارچه‌ای، و برای ایجاد فضای رسمی از کاغذهایی با براده‌های چوب، خرده‌های فلز و موادی مثل پی‌وی‌سی استفاده شود. تنوع طرح و نقش در کنار نصب آسان و سريع و نيز حدف مشكلات ناشي از رنگ آميزي دیوار، از دلايل محبويیت و انتخاب كاغذ ديوار به عنوان یک ديوارپوش ایده‌آل مي‌باشند.

 

 

 

راهنمای انتخاب کاغذ دیواری

علاوه بر طرح و نقش، كاغذ ديواري‌هاي مختلف در جنس، بافت و سايز نيز متفاوت می‌باشند. اغلب انواع كاغذ ديواری داراي لايه‌اي از وینیل بوده كه علاوه بر ايجاد خاصيت ضد آب و قابلیت شستشو، دارای کیفیت بسیار بالایی نیز می‌باشند. هرچند استفاده از پوشش وینیل ممکن است باعث افزایش قیمت کاغذ دیواری شود اما این پوشش موجب طولانی شدن عمر و دوام کاغذ دیواری شده و همواره انتخاب کاغذ دیواری قابل شستشو با پوشش وینیل نسبت به کاغذ دیواری ارزان توصیه می‌شود. کاغذدیواری غالبا به صورت رول‌هایی با با طول ثابت (معمولا ۱۰ متر) و عرض‌های مختلف (معمولا ۵۳ متر یا ۷۰ متر)ارائه شده و به جز كاغذ ديواری هاي وینیل سنگین (Heavy vinyl)، اغلب كاغذ ديواري‌ها، به صورت چسبدار عرضه مي‌شوند. برخي انواع كاغذ ديواری نيز به شكل خود چسب نبوده و براي نصب آن‌ها می‌بایست از چسب مخصوص به شکل مجزا استفاده کرد. با توجه به وجود فضاهای غیر مفید متعدد در محیط یک بنا، طبیعتا اغلب دیوارها به شکل کاملا صاف و مسطح نمی‌باشند. این امر غالبا موجب افزایش تعداد رول‌های مورد نیاز برای پوشش دیوارها و در نتیجه افزایش هزینه و قیمت کاغذ دیواری نسبت به محاسبات اولیه شما، می‌گردد.

 

 

راهنمای خرید کاغذ دیواری

امروزه کاغذ دیواری ها در طرحها، رنگها،سایزها و جنسهای مختلفی تولید می شوند که گزینه های بسیار زیادی را در مقابل مشتریان قرار می دهد. برای جلوگیری از سر در گمی باید چند نکته را قبل از خرید کاغذ دیواری مد نظر داشته باشید.
جمع آوری اطلاعات نوع و طرح کاغذ دیواری قبل از خرید
هماهنگی نوع و طرح کاغذ دیواری با سبک دکوراسیون خانه خود و وسایل و مبلمان و شکل چیدمان خانه بسیار مهم است.کاغذ دیواری باید متناسب و هماهنگ با رنگ و سبک وسایل موجود در فضا باشد.يك كاغذ ديواری ناهماهنگ با سبك دكوراسيون، مي‌تواند جلوه كل دكوراسيون را تخريب كند.مثلا خانه ای که سبکی فانتزی و مدرن دارد باید از کاغذ دیواری هایی ساده و با نقش و نگار کم استفاده کنید و برای خانه هایی که با مبلمان استیل و فرش های ابریشمی چیدمان شده اند باید کاغذ دیواری هایی سنگین با نقش و نگارهای برجسته به کار ببرید.حتی کوچک و بزرگ جلوه دادن منزل هم می تواند تاثیر گذار باشد مثلا اگر سقف منزلتان بلند است از کاغذ دیواری های طرح افقی استفاده کنید تا سقف کوتاه تر نشان دهد.
بهترین جنس کاغذ دیواری
بهتر است کاغذ دیواری هایی خریداری کنید که از جنس وینیل باشد زیرا هم قسمت زیرین و هم قسمت بیرونی این گونه کاغذ دیواری ها از لایه های وینیل تشکیل شده است.بادوام‌ترين نوع كاغذ ديواری ها محسوب می‌شود. این پوشش علاوه براینکه قابل شست و شو و ضد آب است، کیفیت بسیار بالایی هم دارد.فقط ممکن است کمی گران باشد.

 

فروش کاغذ دیواری

بهترین گزینه برای خرید کاغذ دیواری رفتن به نمایندگی های مجاز و رسمی است زیرا هم از لحاظ قیمت مطمئن باشیم و همچنین این مراکز نصاب های کاغذ دیواری حرفه ای وجود دارند که می توان از آنها در نصب پارکت کمک گرفت.از فروشنده بخواهید بر اساس نیاز شما آلبوم های نزدیک به سلیقه شما را در اختیارتان قرار دهد.

 

قیمت کاغذ دیواری

دقت داشته باشید که واحد خرید و فروش کاغذ دیواری، رول است. به شکل رول هایی با عرض های مختلف، هر شکل و طرحی از کاغذ دیواری متراژ و اندازه جدای خود را دارد.قیمت کاغذ دیواری بر اساس همین رول محاسبه می شود. کاغذ دیواری ها معمولا در عرض های ۵۰ و ۷۰ و ۱۶۰ سانتیمتر و با طول ۱۰ متردر بازار موجود می باشند که هنگام خرید رول باید اندازه دیوار ها شامل طول و ارتفاع را در خاطر داشته باشید. اگرکاغذ دیواری را از بالا به پائین دیوار بکشیم، میگن یه قوارهبرای اطمینان از کم نیامدن رول معمولا باید یک الی دو رول علاوه بر رول خریداری شده ،تهیه شود.. زیرا اگر به مرور زمان دچار اسیب شد بعد از چند سال برای پیدا کردن آن نوع کاغذ دیواری در بازار دچار مشکل نشوید.

نصب کاغذ دیواری

قبل از شروع این قسمت حتما متن محل فروش کاغذدیواری را بخوانید.برای نصب کاغذ دیواری ابتدا باید زیر سازی دیوارها صورت بگیرد.برای این کار ابتدا باید تمامی منشا رطوبت پشت دیوار بر طرف شود .سپس با استفاده از چسب کاغذ دیواری و کمی سریش ،یک دست به دیوار چسب می زنیم و صبر می کنیم تا خشک شود.این کار باعث میشود که گردو خاک با چسب خشک شود و کار نصب کاغذ دیواری آسان شود.حتما یادتان باشد قبل از شروع کار رویه کلید و پریز ها را بردارید برای پشت شوفاژ احتیاج به برداشتن آن نیست کافی است با یک وسیله تی شکل کاغذ دیواری را به پشت آن هدایت کند.

 

انواع کاغذ دیواری

کاغذ دیواری ساده رنگی
کاغذ دیواری طرح دار
کاغذ دیواری گل دار
امروزه فروش انواع کاغذ دیواری های ایرانی، ایتالیایی، روستر، کره ای، اتاق کودک، کاغذ دیواری های ایرانی و خارجی در بازار انجام می گیرد.

جهت مشاوره، طراحی، اجرا، انتخاب و اطلاع از قیمت کاغذ دیواری مناسب با تک کالر تماس بگیرید.
نصب کاغذ دیواری house wallpaper

کاغذ دیواری نصب کاغذ دیواری انتخاب کاغذ دیواری خرید کاغذ دیواری طرح کاغذ دیواری فروش کاغذ دیواری قیمت کاغذدیواری

 

پتينه كاری – درباره پتینه

 پتينه كاری

پتينه كاری - درباره پتینه
پتينه كاری – درباره پتینه
پتینه
پتینه هنر کهنه کردن و یا به عبارتی رنگ و لعاب دادن به اشیا، اجسام و سطوح و هرچیز رنگ پذیر می باشد.
در دو گروه کلی رنگ و بافت تقسیم می شود که هر کدام از این دو روش دارای صدها مدل مختلف و متنوع می باشد با استفاده از پتینه می توان انواع طرحهای آجری، سنگی، گرانیت، چوب و … را به راحتی اجرا نمود  شاید بتوان گفت در پوشش‌های نسل قبل فقط می‌شد روی رنگ‌ بندی آنها مانور داد و کمتر می‌شد تنوع و خلاقیتی به آن اضافه کرد .حتی در مورد کاغذ دیواری‌ها که شامل ترکیب چند رنگ و نیز نقوش مختلف هستند، باز هر مشتری ناچار به انتخاب یکی از طرح‌ها و مدل‌هایی بود که کارخانه‌ سازنده به بازار ارائه کرده بود.اما پوشش‌های جدیدتر این قابلیت را دارند که هر کس بتواند سلیقه و نوع تفکر و حس خود را روی آن اعمال کند  یکی از این پوششها رنگ های دکوراتیو یا به اصطلاح پتینه میباشند به این ترتیب خانه هر کس همان طور رنگ‌آمیزی و تزئین می‌شود که او می‌اندیشیده و می‌پسندیده‌ است و نیازی به انتخاب کردن از بین الگوهای از پیش تعیین شده نیست  اما برای استفاده بهتر و هنرمندانه‌ تر از امکانات جدیدی که صنعت و تکنولوژی به ما عرضه کرده لازم است فرآورده‌های موجود را به خوبی بشناسیم و همین طور از قابلیت‌ها و ویژگی‌های هر یک و اثری که بر محیط ما می‌گذارند، به اندازه کافی آگاه باشیم.
پتینه کار کیست ؟ هر انسان خلاق و هنرمند می تواند یک پتینه کار محسوب شود پتینه کاری هنر خلاقیت است هنری که با تغییر دادن رنگ و شکل اجسام به مخاطب و مشاهده کننده اثر حس قدیمی و سنتی بودن را انتقال دهد.
مزايا پتينه كاری
· پتينه نسبت به رنگ هاي ساده ای كه عموماً استفاده مي شود دلنشين تر مي باشد. همچنين فضای زندگي و كار را زيبا و پر نشاط می شود.
· اجراي پتينه كاري روي هر سطحي امكان پذير مي باشد. نظير:‌ ديوار ها، سقف، سطوح فلزي، پاراوان ها، پارتيشن ها و …
· پوشاندن ترك و موج هاي ديوار و سقف ها كه در تمامي ساختمان ها اجتناب ناپذير مي نمايد، از ديگر مزاياي آن مي باشد.
· نسبت به رنگ هاي ساده اي كه معمولاً استفاده می شود (نظير: رنگ های سفيد، استخوانی و ..) ديرتر كثيفی، غبار و چركی را نشان می دهد.
· ۱۰۰درصد قابلود شستشو مي باشد.
· در صورت زخمی شدن كار به راحتي و در اسرع وقت قابل لكه گيري مي باشد.
· پايداری آن تا زمانی است كه بخواهيد محل مورد نظر را مجدداً تغيير رنگ دهيد.
پتینه کاری ساختمان
پتینه کاری دیوار منازل جز يكي از پرطرفدارترين پتینه ها در سرتاسر دنياست . به اين دليل كه يك ديوار ساده می تواند با صرف كمی وقت و هزینه نه چندان زیاد، به يك ديوار بسيار زيبا و چشم نواز تبديل گردد . هنر پتینه کاری دیوار و تکنیک های پتینه ساختمانی بسیار گسترده است، با یک تکه پارچه و یا اسفنج و یا نایلون و کمی رنگ، می توان پتینه کاری دیوار را انجام داده و شکل دیوار را به شکلی زیبا و دلفریب تغییر داد امّا بايد تا حدودی با هنر پتینه کاری ديوار آشنا باشيد.
امروزه خوشبختانه رنگ پتینه کاری و ابزار پتینه کاری در كشور ما به شكل قابل قبولي ورود پيدا كرده ، هرچند هنوز با آنچه كه در دنيا جهت پتینه کاری عرضه می گردد فاصله ای بسيار زياد داريم.
پتینه کاری روی دیوار
پتینه جایگزین مناسب رنگ و بلکا بوده که باعث عایق شدن دیوار نیز می شود از آنجا که هزینه ان نسبت به رنگ و بلکا بالا بوده عمدتا برای دکوراتیو کردن دیوار های خانه از آن استفاده می شود و تنها بخشی از دیوار را پتینه می کنند.

موارد استفاده از پتینه کاری

 

دکوراتیو کردن دور اشپزخانه open نقش برجسته روی دیوار های پزیرایی و اتاق خواب ها ترمیم دیوارهای آسیب دیده زیبا سازی و دکوراتیو کردن دیوار های راهرو و پارکینگ دکوراتیو کردن حمام و سرویس بهداشتی و نمای ساختمان …

قیمت انواع پتینه کاری

برای آگاهی از قیمت انواع پتینه کاری ساختمان و پتینه کاری دیوار و سقف یا منزل خود می توانید با شماره های ما تماس حاصل نمایید، تا علاوه بر راهنمایی و مشاوره رایگان کارشناسان ما ، خانه یا منزل خود را در سریع ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت رنگ آمیزی کنید.

پتینه پتینه کاری روی دیوار پتینه کاری ساختمان قیمت انواع پتینه کاری مزايا پتينه كاری موارد استفاده از پتینه پتینه کاری دیوار و سقف